W naszej szkole uczy się 196 uczniów w 8 oddziałach szkolnych i 2 przedszkolnych. Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy szkolnej, biblioteki, pracowni komputerowej, boiska wielofunkcyjnego i pełnometrażowej bieżni oraz placu zabaw. Przez cały rok szkolny sprawdzamy skuteczność stosowanych przez nas metod pracy dydaktycznej, stosując w pracy ciekawe i aktywne metody z wykorzystaniem środków multimedialnych.

Gromadzimy informacje o pracy szkoły, polegające na zorganizowanym, systematycznym analizowaniu i ocenianiu stopnia spełnienia przez szkołę wymagań wynikających z jej zadań z uwzględnieniem opinii uczniów, rodziców, nauczycieli. Na bieżąco kontrolujemy systematyczność oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Monitorujemy stopień realizacji podstawy programowej w klasach I - VII. Realizujemy program wychowawczy i profilaktyki. W doskonaleniu pracy dydaktycznej wykorzystujemy wyniki badań - diagnozy wewnątrzszkolne. Oferujemy dzieciom i rodzicom uczniów fachową pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

 

W szkole dbamy o bezpieczeństwo i doskonalimy proces wychowawczy. Organizujemy apele, akademie i uroczystości szkolne zgodnie z ceremoniałem szkolnym oraz programem wychowania patriotycznego i obywatelskiego. Oprócz tego organizujemy wiele imprez klasowych i zajęć otwartych dla rodziców i zaproszonych gości. Realizujemy ciekawe rozwiązania nowatorskie np. „Czarny teatr”, które uatrakcyjniają proces dydaktyczno-wychowawczy.

Współpracujemy z Radą Rodziców naszej szkoły, organizując różne okolicznościowe imprezy np. kiermasze świąteczne, imprezy sportowe, bale karnawałowe, konkursy.