Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski jest jednym z organów szkoły. Jest to organizacja uczniów danej szkoły, obejmująca całą społeczność uczniowską.


Uczniowie w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli zasiadających w organach samorządu uczniowskiego. Zasady wybierania przedstawicieli uczniów do organów są ustalone w regulaminie samorządu uczniowskiego, który jest uchwalany przez uczniów w powszechnym, równym i tajnym głosowaniu. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli według przyjętych przez ogół uczniów procedur. Organy samorządu uczniowskiego reprezentują interesy uczniów. Członkowie samorządu mają prawo rozwiązywać realne problemy uczniów. Samorząd ma prawo oczekiwać od szkoły wsparcia dla swojej działalności. Rolę doradcy spełnia opiekun samorządu, wybrany przez uczniów spośród nauczycieli danej szkoły -funkcję tę pełni Pani Marta Baksalary. Ponadto w skład SU wchodzą następujący uczniowie: przewodniczący- Maksymilian Duda, zastępca- Magdalena Tyrzyk, sekretarz- Zofia Flak, skarbnik- Szymon Parzy, członkowie: Jeremiasz Duda, Agata Berdychowska.

Członkowie Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący

Maksymilian Duda

Sekretarz

Zofia Flak

Skarbnik

Szymon Parzy

Wolontariat

 


W listopadzie 2022 roku rozpoczął działalność Szkolny Klub Wolontariatu, do którego należą uczniowie z klas V – VIII. W ramach działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu uczestnicy realizują następujące zadania:

* pomoc kolegom i koleżankom w odrabianiu zadań domowych,

* przygotowanie autoprezentacji na temat swoich zainteresowań oraz mocnych stron,

* prowadzenie zajęć, dotyczących ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego: rysowanie, gra na instrumentach, jazda konna, gotowanie, uprawianie sportu,

* wykonywanie gazetek ściennych,

* przygotowywanie kartek świątecznych i okolicznościowych,

* tworzenie plakatów,

* przeprowadzanie zbiórek na rzecz potrzebujących,

* współpraca z instytucjami pomagającymi potrzebującym,

* organizowanie warsztatów integracyjnych.

Uczniowie, którzy w danym miesiącu szczególnie angażują się w powierzone zadania, otrzymują tytuł Wolontariusza Miesiąca.

Akcje przygotowane przez uczestników Szkolnego Klubu Wolontariatu:

- Poznajmy się! - przygotowanie autoprezentacji na temat swoich zainteresowań oraz mocnych stron.

- Jak ciekawie spędzić wolny czas? - prowadzenie zajęć, dotyczących ciekawych sposobów spędzania czasu wolnego.

- Przeprowadzenie zbiórki karmy dla bezdomnych zwierząt ze schroniska w Dalabuszkach.

- Przygotowanie wystawy prac plastycznych uczennicy klasy VIII A – Zuzanny Busz.

- Zorganizowanie warsztatów integracyjnych pt. „Makramowe anioły”

- Przygotowanie kartek świątecznych dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach.

- Wyjazd do siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach, poznanie osób z różnymi niepełnosprawnościami

- Pomoc w organizowaniu i przeprowadzeniu szkolnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (przygotowanie gadżetów: makramowych aniołów, obrazu na płótnie).

We wrześniu 2023 roku rozpoczęła się akcja rekrutacyjna, której celem było wyłonienie nowych członków Szkolnego Klubu Wolontariatu. W bieżącym roku szkolnym chęć do podjęcia bezpłatnych, dobrowolnych i świadomych działań na rzecz innych, zgłosiły następujące osoby: Marta Dolata, Zofia Binięda, Angelika Kuczyńska, Zuzanna Janiszewska, Karolina Karkosz, Wioletta Fiebig, Julia Kostrzewska oraz Anna Wichlińska, Lena Sperling, Magdalena Tyrzyk, Agata Matysiak i Gabriela Brukiewicz. Osoby z nowego składu Szkolnego Klubu Wolontariatu zostały zapoznane z regulaminem oraz planem pracy na bieżący rok szkolny, a także przygotowały autoprezentacje na temat swoich zainteresowań 

i mocnych stron. We wrześniu odbyły się również zajęcia integracyjne i akcja pt. „Kartka z życzeniami dla nauczycieli i pracowników szkoły.” 

Konsultacje

Terminy konsultacji z nauczycielami:

K. Podgórska: czwartek 12.35 – 13.35

J. Szymanowska: czwartek 13.40 – 14.40

D. Hechmann: wtorek 7.00 – 8.00

B. Majchrzak: środa 14.25 – 15.25

M. Słomianna: poniedziałek 7.25 – 7.55

K. Tomaszewska: środa 13.35 – 14.35

L. Jakubiak: poniedziałek 12.35 – 13.35

M. Ratajczak: piątek 7.00 – 8.00

B. Poznańska: poniedziałek 11.40 – 12.40

E. Puślednik: poniedziałek , wtorek 7.30 – 8.00

J. Majchrzak: środa 13.30 – 14.30

R. Tarnowski: czwartek 14.25 – 14.55

A. Wierzchowska: wtorek 7.30 – 8.00

M. Baksalary: czwartek 12.45 – 13.45

A. Albert: czwartek 13.30 – 14.30

M. Piotrowska: poniedziałek 12.45 – 13.45

M. Stróżyńska: środa 7.30 – 8.00

A. Tyrzyk: poniedziałek 7.00 – 8.00

TeatrCzarny teatr to forma sceniczna, polegająca na tym, że aktorzy i scena są w kolorze czarnym, a widać tylko dekoracje i rekwizyty rozświetlone światłem UV.

Przygodę z „ czarnym teatrem” w naszej szkole rozpoczęliśmy w grudniu 2013 roku.

Pomysł zrodził się podczas przygotowań do jasełek. Poszukując nowych pomysłów na przedstawienie, natknęłam się na „czarny teatr”.

Od pomysłu do realizacji była szybka droga. Nie trudno było sobie wyobrazić, jak to działa (rozświetlenie lampą uv), trudniej było przedstawić ten pomysł innym. Przygotowanie pierwszego autorskiego scenariusza. Następnie dekoracje, rekwizyty i muzyka( jej dobór ma ogromne znaczenie).Efekt okazał się oszałamiający. Przedstawienie było sukcesem.

Potem zaczęły rodzić się nowe pomysły, nowe scenariusze wystawiane w szkole, w parafii , dla społeczności lokalnej oraz nieco dalej- wyjazd do Leszna, czy udział w konkursie. Spektakl – sceny z życia Jana Pawła II był prezentowany podczas Nocy Muzeów 2014 r. w kościele w Starym Gostyniu . Kolejne tematy podejmowane w konwencji ,,czarnego teatru” to: coroczne jasełka, Nasz Patron Janusz Kusociński, Objawienie MB Fatimskiej, które wystawiliśmy podczas wizyty biskupa Z. Fortuniaka w naszej szkole. Wielkim sukcesem okazało się przedstawienie z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości czy Misterium Męki Pańskiej (zostaliśmy zaproszeni do parafii św. Kazimierza w Lesznie) .Sukcesem zakończył się też konkurs profilaktyczny na temat przemocy, zajęliśmy II miejsce.

To co inspirowało i nadal inspiruje do dalszych działań to zaangażowanie dzieci i młodzieży. W czasie przedstawień wykorzystujemy animację, ruch, taniec, muzykę. Aktorzy mogą realizować się na wielu płaszczyznach. Bardzo cenne jest to, że do przygotowań nad spektaklem włączają się wszyscy uczniowie, szczególnie ci mniej odważni, często odkrywając swoje ukryte zdolności. Sporadycznie używamy słów, więc nie ma barier językowych. Czarny teatr rozbudza w nas wszystkich wyobraźnię zarówno w aktorach jak i w widzach.

SKS


Cele zajęć SKS


1. Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci.


2. Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.


3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci.


4. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych.


5. Motywowanie do podejmowania aktywności fizycznej wśród mniej aktywnych i sprawnych fizycznie uczniów.


6. Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych młodego pokolenia.


7. Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.


Zajęcia odbywają się na boisku wielofunkcyjnym, w przypadku niepogody – w salce gimnastycznej.

Termin

W roku szkolnym 2023/24 w II semestrze zajęcia odbywają się w poniedziałek i wtorek o godzinie 12:35- 13:35.