13.11.2023

Zadanie drugie - Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Angielski jest Fun – tastyczny”

Uczniowie klasy trzeciej wykonali drugie zadanie w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego Angielski jest Fun – tastyczny. „Book about me”- książka o mnie to przedsięwzięcie, łączące elementy edukacji polonistycznej oraz językowej i plastycznej. Na początku zajęć uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób stworzyć książkę z informacjami o sobie oraz obejrzeli kilka przykładowych prac. Kolejnym etapem lekcji było wypełnienie arkuszy z pytaniami, a następnie wykonanie własnej książki. Podczas realizacji zadania, wszyscy uczniowie wykazali się kreatywnością i stworzyli ciekawe prace.