Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski jest jednym z organów szkoły. Jest to organizacja uczniów danej szkoły, obejmująca całą społeczność uczniowską.


"Uczniowie w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli zasiadających w organach samorządu uczniowskiego. Zasady wybierania przedstawicieli uczniów do organów są ustalone w regulaminie samorządu uczniowskiego, który jest uchwalany przez uczniów w powszechnym, równym i tajnym głosowaniu. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli według przyjętych przez ogół uczniów procedur. Organy samorządu uczniowskiego reprezentują interesy uczniów. Członkowie samorządu mają prawo rozwiązywać realne problemy uczniów. Samorząd ma prawo oczekiwać od szkoły wsparcia dla swojej działalności. Rolę doradcy spełnia opiekun samorządu, wybrany przez uczniów spośród nauczycieli danej szkoły."


W roku szkolnym 2018/2019 Samorząd Uczniowski tworzą uczniowie:

Przewodnicząca samorządu - Joanna Leśna
Zastępca przewodniczącej samorządu - Aleksandra Furmańczak
Sekretarz - Piotr Rejek
Skarbnik - Iga Jarecka

Członkowie Samorządu Uczniowskiego:
Jagoda Siudek
Ewa Stróżyńska
Iga Jarecka

Opiekunką Samorządu Uczniowskiego jest mgr Katarzyna Bręczewska-Wytwer.