Rada rodzicow

Rada Rodziców jest wybierana corocznie i działa w oparciu o swój opracowany regulamin oraz Ustawie o Systemie Oświaty. Rada rodziców może występować z różnymi wnioskami, a także opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej. Może też ona gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły.

Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Daleszynie:

Przewodniczący - Adrian Wajn
Zastępca przewodniczącego - Patrycja Stróżyńska
Skarbnik - Wioletta Wróbel
Sekretarz - Ewa Berdychowska


Regulamin rady rodziców do pobrania jako plik pdf    [Pobierz].