04.10.2023

W naszej szkole powstaje „EKOPRACOWNIA”


„EKOPRACOWNIA”

dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej

w Poznaniu

oraz

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej

w formie dotacji,

w kwocie 50 000,00zł