W naszej szkole uczy się 210 uczniów w 12 oddziałach. Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy szkolnej, biblioteki, pracowni komputerowej, boiska wielofunkcyjnego i pełnometrażowej bieżni oraz placu zabaw. Przez cały rok szkolny sprawdzamy skuteczność stosowanych przez nas metod pracy dydaktycznej, stosując w pracy ciekawe i aktywne metody z wykorzystaniem środków multimedialnych.

Gromadzimy informacje o pracy szkoły, polegające na zorganizowanym, systematycznym analizowaniu i ocenianiu stopnia spełnienia przez szkołę wymagań wynikających z jej zadań z uwzględnieniem opinii uczniów, rodziców, nauczycieli. Na bieżąco kontrolujemy systematyczność oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Monitorujemy stopień realizacji podstawy programowej w klasach I - VII. Realizujemy program wychowawczy i profilaktyki. W doskonaleniu pracy dydaktycznej wykorzystujemy wyniki badań - diagnozy wewnątrzszkolne. Oferujemy dzieciom i rodzicom uczniów fachową pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

W szkole dbamy o bezpieczeństwo i doskonalimy proces wychowawczy. Organizujemy apele, akademie i uroczystości szkolne zgodnie z ceremoniałem szkolnym oraz programem wychowania patriotycznego i obywatelskiego. Oprócz tego organizujemy wiele imprez klasowych i zajęć otwartych dla rodziców i zaproszonych gości. W szkole mamy sale komputerowe i sale z tablicami interaktywnymi. Realizujemy ciekawe rozwiązania nowatorskie np. „Czarny teatr”, które uatrakcyjniają proces dydaktyczno-wychowawczy.

Współpracujemy z Radą Rodziców naszej szkoły organizując różne okolicznościowe imprezy np. kiermasze świąteczne, imprezy sportowe, bale karnawałowe. Organizujemy comiesięczne spotkania z rodzicami celem przekazywania bieżących informacji o postępach uczniów w nauce, problemach występujących wewnątrz zespołów klasowych, aktualnych problemach i pracy szkoły.

Więcej zdjęć szkoły: [link].

Historia szkoły

Nasza szkoła ma już ponad stuletnią przeszłość. Jej początki siękają czasów jeszcze przed drugą wojną światową, kiedy to w 1910r. wzniesiono pierwszy budynek naszej szkoły.

Poznaj historię

Patron

Janusz Kusociński urodził się 15 stycznia 1907r. w Warszawie. Ojciec jego był urzędnikiem kolejowym. Ponad wszystko miłował wieś, dlatego przeniósł się z rodziną do Ołtarzewa k. Warszawy.

Dowiedz się więcej

Nauczyciele i pracownicy

W naszej szkole zatrudnionych jest 24 nauczycieli oraz 11 pracowników. W skład grona pedagogicznego wchodzą nauczyciele dyplomowani, mianowani oraz stażyści.

Więcej informacji