Dyrektorem

Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Daleszynie jest:
mgr Ewa Piotrowicz.

Wicedyrektorem

jest: mgr Danuta Jakubiak.

Skład grona pedagogicznego:

mgr Ewa Piotrowicz - historia
mgr Danuta Jakubiak – edukacja wczesnoszkolna
mgr Barbara Poznańska - edukacja wczesnoszkolna
mgr Ewa Puślednik - edukacja wczesnoszkolna
mgr Martyna Ratajczak- edukacja wczesnoszkolna, wdż
mgr Monika Piotrowska – wychowanie przedszkolne
mgr Jolanta Ganas - wychowanie przedszkolnei
mgr Mariola Latosińska - język polski
mgr Małgorzata Kasprzak - język polski
mgr Joanna Talaga - język polski
mgr Jolanta Szymanowska – matematyka
mgr Monika Słomianna - matematyka
mgr Karina Tomaszewska - wychowanie fizyczne
mgr Przemysław Czajka- wychowanie fizyczne
mgr Katarzyna Bręczewska-Wytwer - język angielski
mgr Katarzyna Podgórska - muzyka, plastyka, technika
mgr Alicja Tyrzyk - religia, logopedia
mgr Robert Tarnowski – fizyka, matematyka, informatyka
mgr Magdalena Stróżyńska - język niemiecki
mgr Danuta Zielińska - geografia
mgr Agata Wierzchowska – biologia, chemia
mgr Lidia Jakubiak - pedagog, biblioteka
mgr Jakub Majchrzak - historia
mgr Tomasz Woźniak - przyroda
mgr Zbigniew Jakuszkowiak - wiedza o społeczeństwie
mgr Rafał Sroka - edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Marta Baksalary - doradztwo zawodowe

Pracownicy

Marta Baksalary, Joanna Adamczak,Jolanta Gronek, Katarzyna Wujek, Monika Kasperska, Anna Brzuszkiewicz, Waldemar Pietraszewski, Piotr Jankowiak, Julian Kalemba, Ewa Biernat,
Krzysztof Andrzejczak

Psycholog

Psycholog - mgr Monika Molinus w naszej Szkole jest w każdy poniedziałek w godzinach 09:00 - 11:00.

Pedagog

Pedagog - Lidia Jakubiak w naszej Szkole jest w następujących godzinach:
poniedziałek - 08:00 - 10:35 i 11:00 - 11:50
wtorek - 08:00 - 10:30
środa - 10:55 - 12:45
czwartek - 08:00 - 10:10
piątek - 09:50 - 10:55

Zajęcia Korekcyjno- Kompensacyjne

Zajęcia KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNE prowadzi mgr Joanna Adamczak w godzinach:
środa - 12:45 - 15:20

Logopeda

Logopeda - Alicja Tyrzyk w naszej Szkole jest w następujących godzinach:
poniedziałek - 13:40 - 14:25
środa - 08:00 - 08:45
piątek - 08:55 - 09:40

Pielęgniarka

Pielęgniarka szkolna - Ewa Biernat w naszej Szkole jest w każdy piątek w godzinach 09:00 - 12:00.