Dyrektorem

Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Daleszynie jest:
mgr Ewa Piotrowicz.

Wicedyrektorem

jest: mgr Danuta Jakubiak.

Skład grona pedagogicznego:


mgr Ewa Piotrowicz - historia
mgr Danuta Jakubiak – edukacja wczesnoszkolna
mgr Barbara Poznańska - edukacja wczesnoszkolna
mgr Ewa Puślednik - edukacja wczesnoszkolna
mgr Martyna Ratajczak- edukacja wczesnoszkolna, wdż
mgr Monika Piotrowska – wychowanie przedszkolne
mgr Jolanta Ganas-wychowanie przedszkolnei
mgr Mariola Latosińska - język polski
mgr Małgorzata Kasprzak - język polski
mgr Jolanta Szymanowska – matematyka
mgr Monika Słomianna -matematyka
mgr Karina Tomaszewska - przyroda, wychowanie fizyczne
mgr Przemysław Czajka- wychowanie fizyczne
mgr Katarzyna Bręczewska-Wytwer - język angielski
mgr Katarzyna Podgórska - muzyka, plastyka, technika
mgr Alicja Tyrzyk - religia, logopedia
mgr Robert Tarnowski – fizyka, informatyka
mgr Magdalena Stróżyńska - język niemiecki
mgr Justyna Jakubowska - geografia
mgr Aleksandra Budych – biologia, chemia
mgr Lidia Jakubiak - pedagog, biblioteka
mgr Jakub Majchrzak- historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Tomasz Woźniak- przyroda
mgr Rafał Sroka- edukacja dla bezpieczeństwa

Pracownicy

Marta Baksalary, Joanna Adamczak,Jolanta Gronek, Katarzyna Wujek, Monika Kasperska, Anna Brzuszkiewicz, Waldemar Pietraszewski, Piotr Jankowiak, Julian Kalemba, Ewa Biernat,
Krzysztof Andrzejczak

Psycholog

Psycholog - mgr Monika Molinus w naszej Szkole jest w każdy poniedziałek w godzinach 09:00 - 11:00.

Pedagog

Pedagog - Lidia Jakubiak w naszej Szkole jest w następujących godzinach:
poniedziałek - 08:00 - 10:00
wtorek - 08:00 - 10:20
środa - 09:50 - 11:50
czwartek - 08:00 - 09:00 i 13:40 - 14:20
piątek - 08:00 - 10:00

Zajęcia Korekcyjno- Kompensacyjne

Zajęcia KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNE prowadzi mgr Bogumiła Wolniak w następujących godzinach:
wtorek - 13:40 - 14:25
czwartek - 12:45 - 14:25

Logopeda

Logopeda - Alicja Tyrzyk w naszej Szkole jest w następujących godzinach:
poniedziałek - 13:40 - 14:25
środa - 08:00 - 08:45
piątek - 08:55 - 09:40

Pielęgniarka

Pielęgniarka szkolna - Ewa Biernat w naszej Szkole jest w każdy piątek w godzinach 09:00 - 12:00.