W związku z bardzo licznymi zachorowaniami na Covid-19 w kraju, ograniczamy spotkania nauczyciel -rodzic do kontaktów zdalnych. Informacje dotyczące wyników w nauce i zachowaniu mogą być przekazywane przez dziennik elektroniczny lub telefonicznie, na wyraźną potrzebę zainteresowanych.
Dyrekcja Szkoły.Informacje

Harmonogram spotkań - 2020/ 2021 r.

Rozkład jazdy autobusu szkolnego

Ranne godziny odjazdu autobusu z poszczególnych miejscowości:


DUSINA - 6:55
DALESZYN - 7:00
MALEWO - 7:05
STĘŻYCA - 7:10
OSOWO - 7:15
MARKOWO - 7:20
DALESZYN - 7:25 (szkoła)

STANKOWO - 7:35
STARY GOSTYŃ - 7:40
DALESZYN - 7:45

PO LEKCJACH - wyjazd ze szkoły:PONIEDZIAŁKI i PIĄTKI - 12:35, 13:30 (DUSINA-GOSTYŃ), 14:30

WTORKI, ŚRODY i CZWARTKI - 12:35, 13:30 (DUSINA-GOSTYŃ), 15:20Rekrutacja 2021/2022

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych w gminie Gostyń w roku szkolnym 2021/2022:


Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym1-12 marca br.31 maja – 4 czerwca br.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej15-17 marca br.7-9 czerwca br.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych18 marca br.10 czerwca br.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia22-26 marca br.15-18 czerwca br.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych29 marca br.21 czerwca br.

Wnioski i oświadczenia do pobrania w zakładce SZKOŁA/Dokumenty. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 - 13:00.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Gostyń w roku szkolnym 2021/2022:


Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym15-26 lutego br.25-29 marca br.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola podstawowej1-3 marca br.30-31 marca br.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych4 marca br.1 kwietnia br.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia4-9 marca br.1-6 kwietnia br.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych10 marca br.7 kwietnia br.

Wnioski i oświadczenia do pobrania w zakładce SZKOŁA/Dokumenty. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 - 13:00.