Informacje

Harmonogram spotkań - 2018/ 2019 r.

  • 22 listopada 2018r. godz. 16:00-18:00„Wywiadówka”
  • 13 grudnia 2018 r.„Konsultacje indywidualne”
  • 07 lutego 2019 r. godz. 16:00-17:00„Wywiadówka”
  • 21 marca 2019 r. godz. 16:00-17:00„Drzwi Otwarte"
  • 25 kwietnia 2019 r. godz. 16:00-17:00„Drzwi Otwarte"
  • 16 maja 2019 r. godz. 16:00-18:00„Wywiadówka”
  • 06 czerwca 2019 r. godz. 16:00-17:00„Drzwi Otwarte"

Rekrutacja 2019/2020

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych w gminie Gostyń w roku szkolnym 2019/2020:


Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym4-15 marca br.3-7 czerwca br.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej18-20 marca br.10-12 czerwca br.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych22 marca br.17 czerwca br.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia25-29 marca br.17-19 czerwca br.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych1 kwietnia br.21 czerwca br.

Wnioski i oświadczenia do pobrania w zakładce SZKOŁA/Dokumenty. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły w poniedziałki i środy w godzinach od 08:00 - 12:00 pozostałe dni w godzinach od 10:00 - 14:00.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Gostyń w roku szkolnym 2019/2020:


Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym4-15 marca br.23-26 kwietnia br.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola podstawowej18-22 marca br.29-30 kwietnia br.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych25 marca br.6 maja br.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia25-28 marca br.6-8 maja br.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych29 marca br.10 maja br.

Wnioski i oświadczenia do pobrania w zakładce SZKOŁA/Dokumenty. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły w poniedziałki i środy w godzinach od 08:00 - 12:00 pozostałe dni w godzinach od 10:00 - 14:00.