Informacje

Harmonogram spotkań - 2018/ 2019 r.

  • 22 listopada 2018r. godz. 16:00-18:00„Wywiadówka”
  • 13 grudnia 2018 r.„Konsultacje indywidualne”
  • 07 lutego 2019 r. godz. 16:00-17:00„Wywiadówka”
  • 21 marca 2019 r. godz. 16:00-17:00„Drzwi Otwarte"
  • 25 kwietnia 2019 r. godz. 16:00-17:00„Drzwi Otwarte"
  • 16 maja 2019 r. godz. 16:00-18:00„Wywiadówka”
  • 06 czerwca 2019 r. godz. 16:00-17:00„Drzwi Otwarte"

Rekrutacja 2018/2019

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych w gminie Gostyń w roku szkolnym 2018/2019:


Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym5-16 marca br.4-8 czerwca br.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej19-21 marca br.11-13 czerwca br.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych22 marca br.14 czerwca br.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia23-28 marca br.15-18 czerwca br.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych29 marca br.19 czerwca br.

Wnioski i oświadczenia do pobrania w zakładce SZKOŁA/Dokumenty. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły w poniedziałki i środy w godzinach od 08:00 - 12:00 pozostałe dni w godzinach od 10:00 - 14:00.


Terminy harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Gostyń w roku szkolnym 2018/2019:


Od 29 stycznia do 9 lutego 2018r. trwa nabór dzieci do oddziału przedszkolnego:

3-4 latki (dzieci z rocznika 2015, 2014)
5-6 latki (dzieci z rocznika 2013, 2012)  

Jeżeli dzieci uczęszczają do przedszkola w naszej placówce składają pisemny wniosek o kontynuowanie. W innym przypadku należy złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola. Zgłoszenie lub wniosek należy pobrać ze strony internetowej szkoły lub z sekretariatu szkolnego i złożyć w sekretariacie.