Dokumenty ogólne

 • Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19  [Pobierz]
 • Plan dowozów i odwozów uczniów do i z szkoły (2020/2021).  [Pobierz]
 • Plan lekcji (2019/2020)  [Pobierz]
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania - WSO  [Pobierz]
 • Statut Szkoły  [Pobierz]
 • Program Wychowawczo - Profilaktyczny  [Pobierz]
 • Koncepcja Pracy Szkoły  [Pobierz]
 • Regulamin Rady Rodziców  [Pobierz]

Wnioski / oświadczenia

  • Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I  [Pobierz]
  • Wniosek o przyjęcie do klasy I (z obwodu) (2021/2022)  [Pobierz]
  • Wniosek o przyjęcie do klasy I (spoza obwodu) (2021/2022)  [Pobierz]
  • Oświadczenie o zatrudnieniu  [Pobierz]
  • Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I  [Pobierz]
  • Karta dodatkowych informacji o dziecku  [Pobierz]
  • Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie gminy Gostyń  [Pobierz]
  • Oświadczenie o niepełnosprawności kandydata  [Pobierz]
  • Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły kandydata osób/y wspierających/ej w zapewnieniu należytej opieki  [Pobierz]
  • Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego (2021/2022)  [Pobierz]
  • Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli  [Pobierz]
  • Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym  [Pobierz]
  • Oświadczenie o zatrudnieniu  [Pobierz]
  • Potwierdzenie woli przyjęcia  [Pobierz]
  • Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego (2021/2022)  [Pobierz]
  • Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego został złożony wniosek  [Pobierz]
  • Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata w poprzednich latach do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego został złożony wniosek  [Pobierz]
  • Oświadczenie kryteria ustawowe  [Pobierz]

Wymagania edukacyjne

 • Wymagania edukacyjne dla I etapu - edukacji wczesnoszkolnej  [Pobierz]
 • Wymagania edukacyjne i przedmiotowy system oceniania - klasa IV  [Pobierz]
 • Wymagania edukacyjne i przedmiotowy system oceniania - klasa V  [Pobierz]
 • Wymagania edukacyjne i przedmiotowy system oceniania - klasa VI  [Pobierz]
 • Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa - klasa IV  [Pobierz]
 • Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa - klasa V  [Pobierz]
 • Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa - klasa VI  [Pobierz]
 • Wymagania edukacyjne z języka polskiego - klasa IV - VI  [Pobierz]
 • Wymagania edukacyjne z języka angielskiego - klasa I - III  [Pobierz]
 • Wymagania edukacyjne z języka angielskiego - klasa IV - VI  [Pobierz]
 • Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych oraz plastyki - klasa IV - VI  [Pobierz]

Przedmiotowy System Oceniania

  • PSO - Język Polski  [Pobierz]
  • PSO - Matematyka - klasa V  [Pobierz]
  • PSO - Matematyka - klasa VI  [Pobierz]
  • PSO - Muzyka - klasa IV - VI  [Pobierz]
  • PSO - Zajęcia komputerowe - klasa IV  [Pobierz]
  • PSO - Zajęcia komputerowe - klasa V  [Pobierz]
  • PSO - Zajęcia komputerowe - klasa VI  [Pobierz]
  • PSO - Zajęcia techniczne oraz plastyka - klasa IV - VI  [Pobierz]